آکورد و ملودی جدید گیتار کلاسیک
 تعریف آکورد گیتار
آكورد :

به نواختن چند نت به صورت همزمان اكورد گفته مي شود پس ميتوان به عبارت ديگر گفت يك آكورد از نواختنه شدن چند نت به صورت همزمان تشكيل مي شود .آكورد هار داراي چند دسته اصلي مي باشند كه دو دسته اصلي كه مورد بحث اين جلسه ما مي باشد آكورد هاي مينور و ماژور مي باشد كه اين آكورد ها از اصلي ترين آكورد هاي سبك پاپ و كلاسيك و تا حدي سبك راك و بلوز مي باشد .

آكوردهاي مينور :

 همانطور كه از اسم اين آكورد مينور مشخص است به معني كوچك و غمگين و به عبارت ديگر كاسته مي باشد . ازاين دسته آكورد ها مي توان لامينور – سي مينور – دو مينور و … را نام برد .

آكوردهاي ماژور:

 همانطور كه از اسم اين آكورد ماژور مشخص است به معني بزرگ شاد و به عبارت ديگر افزوده مي باشد . ازاين دسته آكورد ها مي توان لا ماژر – سي ماژر – و دو ماژر را نام ببرد .

نحوه گرفتن آكورد ها در گيتار از سر دسته تا انتهاي دسته ( بر حسب نياز نوازنده ) طراحي و نواخته مي شود به عبارت ديگر مي توان گفت آكور دها در هر قسمت از گيتار ( غير از محل اصلي ) نيز قابل نواختن مي باشند . و بايد اين نكته را دانست كه صداي اصلي آكورد از صداي نت هاي اصلي تشكيل دهنده آن نت به وجود مي آيند و ميتوان اين نت ها را در قسمتي ديگر از دسته گيتار نواخت. و در اين حالت تنها امتداد كشش آكورد تغيير كرده و در صداي نتها تفاوتي احساس نميشود./.

|+| نوشته شده توسط aliguitar در  |
 
 
بالا